Zullen we een spelletje doen?

Geschreven door: Lerarenpunt2210

Een spellenkast in de klas, je komt ze steeds vaker tegen… Niet alleen in de onderbouw maar door alle bouwen heen. Vaak staan de spellen daar maar totdat ze op vrijdagmiddag een keer een uurtje eruit mogen om gespeeld te worden.

Maar hoe kun je nu spellen écht effectief inzetten? Er zijn talloze spelletjes te gebruiken. Wij geven je een aantal voorbeelden voor in de rekenles. Bij rekenen ben je dagelijks bezig met het aanleren en inoefenen van strategieën. Een spel kan daar enorm aan bijdragen, je wil namelijk dat kinderen de aangeleerde strategie in de rekenles op verschillende manieren aangeboden en aangeleerd krijgen. Zodat uiteindelijk ieder kind de kans krijgt de strategie tot zich te nemen.

Spelletjes zijn daar een laagdrempelige mogelijkheid voor. Spelletjes voelen voor de kinderen immers niet snel als een taak. Spelletjes zijn doorgaans ontwikkeld om mensen plezier te laten ervaren en spreken de intrinsieke motivatie aan. Daarnaast kunnen spelletjes een geweldig hulpmiddel zijn om inzicht te krijgen in de strategie van een kind. En kunnen ze dus ook ingezet worden om te observeren of een kind een strategie beheerst.

Om een spel waardevol te laten zijn zullen de kinderen de link moeten zien met het doel waaraan ze werken. ‘Gewoon’ een spelletje spelen is niet voldoende.

Kinderen zullen na een spelletje direct een taak moeten krijgen waarin de strategie die ze in het spel gebruiken ook moeten toepassen. Pas wanneer dit gebeurt kan dit tot leerwinst leiden. 

Het spelen van een spelletje lijkt een makkelijke bezigheid voor de begeleider van het kind. Toch vraagt het bewustzijn van de begeleider, er moet namelijk een link gelegd worden met de geleerde strategie. 

Daarnaast zal de de begeleider met het kind moeten delen dat er gewerkt wordt in plaats van dat er gespeeld gaat worden. Op deze manier zorg je ervoor dat het kind het plezier in vrij spel niet verliest.
Het kind weet immers dat er iets anders van hem verwacht wordt dan in vrij spel. Dit vertellen kan ook door een andere werksetting te nemen, zoals een aparte ruimte.

Bij het domein rekenen kun je spel ook inzetten om rekendrempels te oefenen en te observeren. Zo kun je het spel Take That in (groep 5 / 6) bij het tellen met sprongen van 1 en 10, heen en terug inzetten. Ook leren de kinderen getallen te vergelijken en te ordenen en logisch te denken. Dit past allemaal bij rekendrempel 2.

Ook het spel Game of trains is een spel waar logisch denken centraal staat. De getallenlijn tot en met 100 wordt geoefend en geordend.

Wil je weten hoe je deze spelletjes moet spelen en waarop je moet letten als je ze inzet bij je rekenonderwijs? Lees dan hoe je ze kunt spelen, gepubliceerd door ‘Volgens Bartjens’. Game of TrainsTake That

Andere spelletjes die je kunt inzetten: