Scrum houdt onderwijs op de rails – ook tijdens Corona

geschreven door: Ellen Reehorst – ScrumatSchool

Op elke school zitten docenten thuis, ziek of in afwachting van een testuitslag. Voor elke klas geldt hetzelfde. Docenten wringen zich in bochten om tegelijk fysiek en online les te geven. Thuiszittende leerlingen hebben moeite om gemotiveerd te blijven en missen hun klasgenoten. Overbelasting aan de ene kant, eenzaam afhaken aan de andere. Waar is de methodiek die het mogelijk maakt om flexibel te schakelen van fysiek naar online en leerlingen verbonden te houden, ook als ze niet naar school kunnen? Als onderwijs snel en flexibel moet kunnen schakelen,  zorgt Scrum voor de rode draad in de manier van werken en daarmee voor structuur, houvast en continuïteit. Scrum zet stevige steigers om het leerproces en verlicht het werk van docenten.

Volledig online

Toen tijdens de eerste lockdown de scholen volledig dicht gingen, stonden docenten met scrummende groepen voor de keus: online doorgaan met Scrum of terugvallen op klassikaal onderwijs. Docenten die kozen voor het eerste, melden positieve ervaringen – zowel in vo, mbo als hbo. Hun groepen pakken de verantwoordelijkheid goed op en vinden het stoer om hun eigen samenwerking te organiseren zonder dat hun docent er bovenop zit. Het kort-cyclische werken van Scrum houdt hen actief en voorkomt uitstelgedrag; de herhaalde feedback cycli verbeteren de kwaliteit van het leren. Online tools als Trello en Planner vervangen de Scrumborden en via platforms als Mural kunnen teams brainstormen, feedback ophalen en afwisselende actieve Retro’s doen. Ook de ontmoetingen tussen teams en docenten blijken prima online te kunnen. 

Blended – half op, half af

De studenten van de opleiding Media van Nova College Haarlem werken de hele week aan echte opdrachten. Ze doen dit in teams van 4 en werken met Scrum. Omdat vanwege Corona maar de helft van de studenten tegelijk naar binnen mag, waren aanpassingen nodig. Een team van vier werkt nu de hele dag samen via Teams: twee studenten op school, twee vanuit huis. Maandag en woensdag is het ene tweetal op school, dinsdag en donderdag het andere. De studenten die op school werken, houden het Scrumbord bij (hun planbord met de taken voor deze week). Vrijdagochtend komt de helft van de teams compleet op school om als viertal de week af te ronden: hun  werk opleveren, feedback ophalen en terugkijken op hun samenwerking en werkwijze. Ook plannen ze met z’n vieren de volgende week en maken het Scrumbord weer in orde. Vrijdagmiddag doen de resterende teams hetzelfde. Op deze manier zijn alle studenten de volledige week actief bezig met hun opleiding. Studenten die in quarantaine zitten, blijven online verbonden met hun team en hebben vanuit huis direct toegang tot begeleiding omdat hun docenten rondlopen op de werkvloer en hen via Teams kunnen helpen. Workshops worden voor alle studenten online gegeven; dat kan gewoon doorgaan als sommige docenten thuis zitten.

Wendbaar werken

Scrum wordt niet alleen ingezet voor samenwerkend leren, maar ook om de samenwerking tussen professionals effectiever en flexibeler te maken. Docententeams en MT’s zetten hun geprioriteerde werk op een Scrumbord en leveren elke twee of drie weken tastbare resultaten, waarop ze feedback vragen. Teams die zo werken, worden sterker en ontwikkelen meer focus, snelheid en daadkracht. De korte cycli van Scrum zorgen ervoor dat prioriteiten snel worden bijgesteld, zodat teams direct kunnen reageren op veranderingen zonder in paniekvoetbal te vervallen. Daarmee wordt hun wendbaarheid groter. Ook scrummende professionals staan tijdens een lockdown voor de keuze: online doorgaan met Scrum of iedereen individueel aan het werk en af en toe online vergaderen. En ook voor hen geldt dat online samenwerken met Scrum verrassend goed uitpakt. Het werk op een Trellobord,  Stand-up en Demo’s via Teams – teams die ermee doorgaan, vinden het plezierig vertrouwd en zeer effectief.

Flexibel schakelen en toch op de rails

Scrum zorgt in elke opzet (fysiek, blended of online) voor de steigers waarmee teams hun samenwerking zelf kunnen organiseren en daarmee voor verlichting van het werk van docenten. De scaffolding van Scrum blijft even krachtig; de transparantie die Scrum meebrengt, is online extra waardevol. Zo helpt Scrum om het onderwijs in roerige tijden goed op de rails te houden. En: de doorgaande samenwerking binnen Scrumteams houdt sociale verbindingen in stand en helpt eenzaamheid voorkomen. Dat is goed voor leerlingen én voor docenten!

Vliegende start met Scrum-in-a-day 

Zelf starten met Scrum in de klas? Met de training Scrum-in-a-day helpen wij je om een vliegende start te maken en met je leerlingen snel opbrengsten te realiseren.

Data: woensdag 13 januari 2021 of donderdag 28 januari 2021