“Schrijven, verplichte opdracht of creatief moment?”

In elk thema van de taalmethode staat wel een schrijf- of stelopdracht. Vaak krijgen de kinderen een stappenplannetje aangereikt om een strip te maken, een recept te bedenken of een reclame voor in een folder. En dat alles natuurlijk binnen het thema. Veel kinderen vinden het leuk om op deze manier met taal bezig te zijn, het is een welkome afwisseling op de standaard taaloefeningen.

Toch merk je als leraar dat er ook kinderen zijn die het best moeilijk vinden om een stappenplan te volgen als ze (eindelijk!) die leuke taalopdracht krijgen. Ze vergeten stappen, vullen het op hun eigen manier in, terwijl de methode juist is opgezet om de kinderen bepaalde structuren binnen het “vrij” schrijven eigen te laten maken. Een gemiste kans?

Nee, het is heel zinvol om te leren hoe een goed verhaal is opgebouwd. Om een inleiding, kern en slot te leren aanbrengen. Om een informatieve tekst te leren schrijven. Daar is niks mis mee!
Ja, een gemiste kans…want ondanks de voordelen van het gestructureerd aanleren van stappen, genieten kinderen ook erg van vrij denken en vrijheid binnen het uitvoeren hiervan! Dat zie je vaak als ze even “iets voor zichzelf mogen doen”, tijdens het laatste kwartiertje van de dag. Dan heb je geen kind aan ze en staat die strip of dat verhaaltje in no time op papier;-)
Wat is nu creatief schrijven? Creatief schrijven houdt in dat je in je tekst de verbeelding de boventoon laat voeren. Natuurlijk leest een creatief geschreven stuk lekker weg als het in goede zinnen gegoten is, het is niet zo vrijblijvend als het klinkt. Maar de nadruk ligt op het spontaan creëren van tekst, om jezelf te uiten en anderen te vermaken.

Kunnen we die informatie nu niet gebruiken om de standaard stelopdrachten als leraar zelf een beetje aan te kleden? Of om taalopdrachtjes als “tussendoortje” of “energizer” in te zetten? De meeste leraren bezitten genoeg creativiteit, tenslotte. Zodat de kinderen écht plezier hebben in het uiten van taal en het niet voelt voor hen als het zoveelste taallesje!

Leuke ideetjes, ook bruikbaar tijdens je online-lessen, vind je in dit boek:

Nog meer tips van lezers:

“Op de site van SLO kun je gratis lessenseries downloaden: https://www.slo.nl/…/vakspeci…/nederlands/peer-response/

Maar mooie lesideeën vind je ook op https://iedereenkanlerenschrijven.nl/ en op https://www.taalvorming.nl/taal-thuis/

www.schrijfakademie.nl

“Zelf gebruik ik: Schrijven kun je leren:steldidactiek voor het basisonderwijs van Eric Besselink”.