Privacyverklaring Lerarenpunt220

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN U:

Lerarenpunt2210 kan persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij wanneer u gebruik maakt van de diensten van Lerarenpunt2210, en/of als u deze zelf door het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

*Uw voor en achternaam *Uw adresgegevens*Uw telefoonnummer*Uw e-mailadres*Uw IP-adres.

Waar gebruikt Lerarenpunt2210 uw persoonsgegevens voor: Lerarenpunt2210 verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen als wij u onverhoopt telefonisch niet kunnen bereiken. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens gebruiken om een met u afgesloten overeenkomst van opdracht uit te kunnen voeren. Deze bestaat, doorgaans uit dienstverlening. Wij controleren uw IP-adres om te zien of uw contactverzoek niet door een spambot is verstuurd.

HOE LANG bewaart Lerarenpunt2210 uw gegevens. Lerarenpunt2210  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN van uw persoonsgegevens. Lerarenpunt2210 verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK Op de website van Lerarenpunt2210 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens gebruiken wij voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ook gebruiken wij deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Uw persoonsGEGEVENS INZIEN, AAN laten PASSEN OF laten VERWIJDEREN U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lerarenpunt2210.nl 

Lerarenpunt2210 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Lerarenpunt2210 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Lerarenpunt2210 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Lerarenpunt2210 verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op Lerarenpunt2210 via info@lerarenpunt2210.nl

www.lerarenpunt2210.nl is een website van Lerarenpunt2210

Lerarenpunt2210 is als volgt te bereiken:

Postadres: Vauclusepad 21, te Eindhoven Vestigingsadres: Vauclusepad 21, te Eindhoven Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: KVK 74918869 – Telefoon: 0031 6 282 076 72 – E-mailadres: info@lerarenpunt2210.nl