Ouderbetrokkenheid een hele opgave?

Ouderbetrokkenheid is altijd weer een terugkerend thema in het onderwijs. De huidige tijd vraagt om flexibiliteit en aanpassingen van leerkrachten. Want hoe zorg je er in deze periode voor dat je goed contact opbouwt en onderhoudt wanneer de ouders de school niet in mogen? 

Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van ouderbetrokkenheid op de leerprestaties van kinderen. Maar wat doe je met ouders die moeilijk te bereiken zijn? En waarom zijn ze moeilijk bereikbaar? 

Eerlijk is eerlijk: een vooroordeel is snel gemaakt. En wanneer je als leerkracht merkt dat ouders weinig betrokken zijn, is het soms moeilijk om zelf de stap naar een ouder toe te zetten. Maar alleen wanneer je dit toch doet en met ouders bespreekt dat je graag met hen samenwerkt, kun je de ouderbetrokkenheid vergroten. Een positieve houding en insteek levert uiteindelijk positief contact op. 

Ouders blijken een sterke behoefte te hebben aan individueel contact en het liefst face-to-face. Nu er mondjesmaat weer wat meer ouders toegestaan zijn in scholen, zou je er voor kunnen kiezen om de moeilijk bereikbare ouders persoonlijk te ontmoeten. Net zoals de kinderen in je klas, zijn ook de ouders allemaal verschillend. Hierdoor zul je als leerkracht de ene ouder misschien anders moeten benaderen. 

Een digitale informatieavond kun je inzetten om alle ouders, ondanks dat ze fysiek de school niet in kunnen, een kijkje te geven in de school. Een filmpje waarin je de afspraken en de visie van school vertelt. Ouders hebben de mogelijkheid om het filmpje te bekijken wanneer het hen past. Op voorhand kun je een enquête houden en vragen van ouders inventariseren. Vervolgens kun je een filmpje opnemen met meestgestelde vragen. Zo weet je toch wat er leeft en speelt bij ouders en ga je niet alleen van je eigen visie uit. 

Een andere manier om ouders toch te bereiken is het inplannen van een open klasmoment. Ouders kunnen dan vooraf online kiezen uit verschillende tijdsblokken op verschillende dagen. Zodat er in ieder geval één ouder samen met een kind uit één gezin een kijkje kan komen nemen in de klas. 

Investeren in digitale geletterdheid van ouders is nodig, vooral nu. Om uiteindelijk de ouders te bereiken waarmee je moeilijk contact krijgt, kun je investeren in de digitale geletterdheid van de leerlingen. En er voor zorgen dat de leerlingen kunnen werken met een online meeting programma. Zodat zij de ouders dit weer kunnen leren met bijvoorbeeld een laptop van school. Zo werk je naast de digitale geletterdheid van de kinderen ook aan die van de ouders. 

Een nadeel is dat je als school afhankelijk ben van de faciliteiten die ouders thuis hebben. Vooral mensen die in armoede leven, vinden moeilijk hun weg in digitalisering. Want digitalisering brengt allerlei verborgen kosten met zich mee. Als je de communicatie met ouders alleen laat verlopen via een leerlingen- of ouderplatform, dan vergroot je de kloof tussen kansarme ouders en school alleen maar verder. Vaak kun je oudercontact ook alleen online reserveren. Dit werkt vaak heel efficiënt, alleen moet je dan wel over een smartphone of internet beschikken en dat is niet voor ieder gezin weggelegd. 

De beste manier om op vervolgmomenten met kansarme gezinnen af te stemmen is door het toepassen van metacommunicatie. Ga met ouders in gesprek over de manier waarop de toekomstige communicatie het beste kan verlopen. Probeer hier samen een weg in te vinden. Wellicht nodig je het ene gezin wel op school uit en de ander online of telefonisch. 

Op deze manier zorg je ervoor dat je ondanks alle goedbedoelde initiatieven vanuit jezelf of jouw school toch geen groep ouders uitsluit. En wanneer je dan op regelmatige basis met ouders in gesprek gaat, heb dit contact dan ook wanneer er positieve dingen te melden zijn. Praat over de talenten van het kind, zo houd je de communicatie positief en de relatie prettig. En mocht er dan een keer een minder prettige boodschap gemeld moeten worden, dan is de basisrelatie tussen jou en ouders stevig genoeg om samen een oplossing te vinden. Want een goede ouder-/schoolrelatie komt de ontwikkeling en het leren van een kind ten goede op school én thuis!