Training: Leraren

Het onderwijs is een belangrijke fase in de ontwikkeling van een kind. Ze maken veel mee; hun omgeving blijft veranderen, vaak in rap tempo. Mindfulness kan hierin een positieve invloed hebben, omdat het kinderen houvast geeft op onzekere en emotievolle momenten. Onze lerarentraining leert jou hoe je mindfulness kunt meegeven aan jouw leerlingen. Je doet dit door samen met de leerlingen specifieke mindfulness oefeningen te doen, en je wordt steeds vertrouwder om ook je de Wiskundeles ‘mindful’ te geven.
Dat wil zeggen  dat je in contact blijft, juíst als je het druk hebt, of irritatie voelt. Je bouwt rustmomenten in, voor jezelf en met de leerlingen. Mindfulness op school geeft het onderwijs in je klas pedagogisch èn didactisch een boost. Het wordt bovendien meer ontspannen en leuker om naar school te gaan! Er is één lerarentraining, waarbinnen we met subgroepen PO (Primair onderwijs) en VO (Voortgezet onderwijs) werken. Met ingang van 2021 is er ook een subgroep MBO/HBO/WO.

Je hoeft niet voor de klas te staan om deel te nemen aan deze training. Het is wel van belang dat je contacturen met leerlingen hebt, want daar is de training op gericht. Deze training is hiermee ook geschikt voor de schoolmaatschappelijk werker, Remedial Teacher en voor docenten die met hoogsensitieve en hoogbegaafde leerlingen werken.

Wat wordt er aangepakt: Binnen de lerarenopleiding / module 3 leer je mindful omgaan met leerlingen. Dit doe je middels een praktisch inzetbaar lesplan.

 

Docententraining primair onderwijs

Het primaire onderwijs is een belangrijke fase in de ontwikkeling van het kind. Ze maken veel mee en hun omgeving blijft veranderen. Mindfulness kan hierin een positieve invloed hebben, waarbij het kinderen een houvast kan geven in de onzekere tijden die ze meemaken tijdens hun ontwikkeling.

De Lerarenvariant voor het primaire onderwijs leert jou hoe je mindfulness kunt meegeven aan je leerlingen. Dit gebeurt door de dingen die je zegt en doet, maar vooral ook door zo nu en dan terug te gaan zitten en te ervaren dat dingen zichzelf ontvouwen. Je komt uit je comfort-zone door rustmomenten in te lassen voor jezelf en de leerling.

Wat wordt er aangepakt
Binnen de module Mindfulness op school Primair Onderwijs (PO) leer je mindful omgaan met leerlingen. Dit doe je middels een praktisch inzetbaar lesplan en tevens doorgaande leerlijn voor de onder- midden- en bovenbouw.

De inhoudelijke onderwerpen die aanbod komen in de training zijn:

 • Pedagogisch en didactisch handelen met mindfulness
 • Het stimuleren van een mindful houding bij leerlingen
 • Het begeleiden van Mindfulness activiteiten bij leerlingen in het basisonderwijs
 • Mindful lesgeven en modeling
 • Achtergrondinformatie over mindfulness
 • Werken met mindfulness op school

Docententraining voortgezet onderwijs

De “Mindfulnessopschool” leergang is ontwikkeld door gedragsdeskundigen, onderwijskundigen en docenten uit het voortgezet onderwijs. Binnen het traject wordt de lessenreeks Mindfulnessopschool V0 gebruikt.

Wat wordt er aangepakt
De Mindfulnessopschool V0 leergang leert docenten uit het voortgezet onderwijs kennis en vaardigheden die nodig zijn om mindfulness te verzorgen aan leerlingen uit het VO. Deze module geeft docenten een kapstok om mindfulness in hun dagelijks onderwijsrooster op te nemen, met een minimale belasting voor de primaire onderwijstaken. Je leert methodisch en incidenteel werken.

Inhoudelijke onderwerpen van de training
De module biedt wegens haar praktische opzet voldoende ruimte om mindfulness op verschillende manieren in te zetten binnen de school. Het flexibele ontwerp maakt het mogelijk om het curriculum aan het begin, in het midden, aan het einde of los binnen het schooljaar in te zetten.

 • Emotieregulatie en omgaan met lastige gedachten (angst, woede, verdriet)
 • Omgang met stress en stressvolle situaties
 • Het vinden van de eigen identiteit (Wie ben ik? Wat wil ik?)
 • Hoe ga ik om met leerlingen en volwassenen (zoals ouders en docenten) ?
 • Verbetering van (leer)functies binnen het cognitieve domein
 • Concentratie (tijdens leren)

Het verdiepingsprogramma

Na de mindfulness training heb je goede voornemens om te blijven oefenen. De positieve ervaringen motiveren, maar als je alleen verder gaat, mis je dikwijls de kracht van de groep. Veel oud-deelnemers herkennen dat het soms lastig is een goed moment te vinden. Terwijl je weet hoeveel rust en focus echte aandacht je brengt.

Mindfulonderwijs biedt daarom vanaf woensdag 21 april het VerdiepingsprogrammaSamen oefenen, ervaringen delen en daarmee de motivatie hernieuwen om mindfulness te blijven toepassen op vaste momenten of gedurende de dag. We volgen in de verdieping de flow van de basismodule met thema’s als de automatische piloot, hindernissen en aspecten van aandacht, grenzen (h)erkennen, omgaan met stress en bewust reageren.

Samen met collega’s uit het onderwijs in stilte zijn, maar ook uitwisselen van vragen of ervaringen. Naast de basis ook mindful communicatie, een mooie tekst, visualisatie, compassie- of ontspanningsoefening. Uiteraard is elke sessie speciale aandacht voor oefeningen die je als leerkracht met leerlingen kunt doen.

Meest gestelde vragen over het verdiepingsprogramma:

 • Kan ik elk moment instromen?

Je kunt altijd instromen, omdat de lessen uniek zijn. Vijf lessen achter elkaar vormen steeds weer de flow van de mindfulness training. Halverwege starten, een keer overslaan of eerder uitstromen is geen probleem.

 • Wat zijn de kosten?

Je kunt een tegoed voor meerdere sessies nemen of per sessie betalen. Zie hieronder de mogelijkheden.

 • Wat zijn de vereisten om deel te mogen nemen?

Na deelname aan module 1, 2 of 3 kun je starten. Ook medewerkers uit het onderwijs die bij een ander trainingsbureau de mindfulness of meditatiecursus hebben gevolgd, zijn welkom.

De sessies zijn online op woensdagavond 19 – 20 uur. We starten 21 april a.s. Trainer Henriette zal deze sessies gaan leiden. In dit filmpje maak je al kort kennis met haar en met het programma.

De kosten zijn € 15 of 1 sessiepunt

Je kunt een tegoed nemen:

5 sessiepunten € 70

10 sessiepunten € 135

20 sessiepunten € 250

Na invullen van het aanmeldingsformulier volgt een verzoek om betaling. Een factuur voor je werkgever is mogelijk vanaf 5 sessiepunten.