Wil je ontdekken wat er voor jou echt toe doet? Of weet je het wel, maar kom je nauwelijks toe aan wat je eigenlijk zou willen doen, omdat er altijd zoveel móet? Zit je vast in patronen die je niet verder helpen? Voel je je gegijzeld door negatieve gevoelens of gedachten? Dan is ACT iets voor jou. ACT leert je omgaan met de lasten van het leven en kiezen voor wat van waarde is. Zodat je voelt dat je leeft, en niet geleefd wordt. Act2Go biedt trainingen en workshops voor professionals in het onderwijs.

Training: Psychologisch flexibel voor de klas

Als docent weet u als geen ander wat het betekent om te moeten omgaan met werkdruk, veranderingen en vernieuwingen. Met drukke klassen of leerlingen met een bijzondere gebruiksaanwijzing. We doen het allemaal op onze eigen manier. Dat is niet altijd een manier waar we ons goed bij voelen.

Herkent u één van de volgende zinnen? Als ze nou weer iets anders van me willen zoeken ze het maar uit. Ik draai mijn lessen en verder niks. Die ene leerling haalt me het bloed onder de nagels vandaan met zijn houding / maakt me steeds onzeker met haar blik. Ik zou willen dat ik meer tools had om te reageren op lastig gedrag. Differentiëren klinkt leuk, maar weet je hoeveel tijd dat kost? “O jee, die cijfers!! Hoe kan dat nou, ik heb toch echt alles behandeld?!”

We kijken naar de wereld door een ‘bril’ die gekleurd is door eerdere ervaringen. Onze gedachten over onszelf of een situatie beïnvloeden onze waarneming. Vaak reageren we automatisch op negatieve ervaringen, of dat nou gebeurtenissen in de klas zijn of gevoelens die daardoor worden opgeroepen. De training geeft inzicht in dit proces en maakt je meer bewust van jouw ‘bril’. Daarnaast leer je hoe je je gedachten en gevoelens kunt toelaten, zonder dat ze leiden tot een automatische reactie. Het betekent dat er ruimte ontstaat om te kiezen voor gedrag dat past bij de persoon en de docent die jij wil zijn. Concreet betekent dat dat je in bekende situaties niet meer vanzelf in gedrag ‘schiet’ dat je liever niet van jezelf ziet: mopperen, weglopen, eindeloos piekeren. Je hebt de mogelijkheid anders te reageren; je wordt flexibeler. Door deze ervaringen en dit inzicht ga je het proces ook bij je leerlingen herkennen en kun je ze helpen ongewenst gedrag om te buigen en anders om te gaan met lastige gevoelens of belemmerende gedachten. De training besteedt aandacht aan de theoretische achtergrond van ACT, maar we gaan vooral praktisch aan de slag met verschillende soorten oefeningen om vaardigheden te ontwikkelen.

 Duur: twee dagen.

Workshop: Flexibel voor de klas

De workshop is een eerste kennismaking met ACT en laat aan de hand van een deel theorie en aantal praktische oefeningen zien hoe de ACT-vaardigheden van waarde kunnen zijn voor elke docent, zowel voor zijn professioneel handelen als werkplezier

ACT-lessen: lessen in persoonlijke ontwikkeling

Op veel VO-scholen worden trainingen op het gebied van mentale weerbaarheid aangeboden aan een select groepje leerlingen dat al problemen ervaart, bijvoorbeeld faalangstreductietraining of examenvreestraining. Maar alle kinderen moeten leren omgaan met de eisen die de huidige maatschappij aan hen stelt. Er wordt van ieder van hen een flexibele houding verwacht om ontspannen te kunnen reageren op een wereld die zo snel verandert. We kunnen ze daarop voorbereiden door aandacht te besteden aan het vergroten van de psychologische flexibiliteit in speciale ACT-lessen. De ACT-lessen zijn dan ook bedoeld om preventief in te zetten.

ACT2Go verzorgt een training voor docenten en zorgprofessionals om kennis te maken met ACT en het lesprogramma. In de training wordt aandacht besteed aan de theoretische achtergrond van ACT, maar we gaan vooral praktisch aan de slag met ervaringsgerichte oefeningen. Zo ervaar je eerst zelf wat de oefeningen kunnen doen en zie je wat praktisch werken met ACT in een groep inhoudt. In het tweede deel van de training ligt de focus op het lesprogramma. Na deze training kunnen docenten de lessen zelf geven op hun school.
ACT-lessen zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling en hebben als doel: 

  • Het bespreekbaar maken van de binnenwereld 
  • het vergroten van zelfinzicht door psycho-educatie en 
  • het kennismaken met basisvaardigheden op het gebied van responsinhibitie, emotieregulatie, doelgericht handelen, volgehouden aandacht en taakinitiatie. 

Door klassikaal stil te staan bij het hebben van belemmerende gedachten of negatieve gevoelens worden ervaringen die veel leerlingen herkennen genormaliseerd. Wie weet dat wat hij ervaart normaal is, kan ook leren vertrouwen op zijn vermogen ermee om te gaan. Leerlingen krijgen in de ACT-lessen antwoord op de vragen ‘Hoe werk ik?’ (wat doe ik als het moeilijk wordt en helpt dat gedrag mij?) en ‘wat werkt voor mij?’ (hoe kan ik ook omgaan met bijvoorbeeld stress of een gebrek aan motivatie?). De ACT-vaardigheden ondersteunen de 21st century skill zelfregulering, waarvan bekend is dat het een bepalende factor is voor schoolsucces. 

Het lesprogramma bestaat uit: 

  • 8 lessen van 50 minuten 
  • te geven door docenten en/of zorgprofessionals (afhankelijk van de vorm waarvoor gekozen wordt) 
  • aan hele klassen, of kleinere groepen, in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs 
  • in de mentorles, in keuze-uren bij flexibele roosters of na schooltijd 
  • de lessen zijn volledig uitgeschreven, met een docentenhandleiding en een werkboekje voor de leerlingen. 

De lessen kunnen worden verdeeld in twee modules van vier lessen. 

Duur van de training: drie dagdelen. Data 2021 volgen binnenkort.

Locatie: Eindhoven (nader te bepalen) Prijs: €549,- 

De prijs is inclusief koffie/thee, docentenhandleiding en werkboek, toegang tot aanvullend materiaal. 

De training gaat door bij minimaal 6 deelnemers. De training wordt ook incompany aangeboden.